THB e-Strefa Mieszkańca to program informatyczny, który na nowo definiuje relacje biznesowe z Klientem. Pozwala na nieograniczoną w czasie (24 godziny na dobę) i przestrzeni (z każdego miejsca na świecie) wymianę informacji za pomocą Internetu.


Jego celem jest usługa prezentowania w Internecie danych pochodzących z podstawowych programów księgowych.


Główne funkcje: podgląd własnej kartoteki finansowej, zgłaszanie zmian, np. stanu liczników, zgłaszanie awarii i inne.


Bezpieczeństwo i ochrona danych

  • Protokół SSL zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych - wyklucza możliwość nieautoryzowanego dostępu do danych.
  • Klient dostaje osobisty, unikalny identyfikator i hasło. Ma możliwość obejrzenia tylko swoich danych.


Zapraszamy na stronę estrefa.thb.com.pl